Pravidlá podnikania na Slovensku

Pravidlá podnikania na Slovensku

Zahraničné spoločnosti môžu vykonávať hospodársku činnosť na Slovensku buď prostredníctvom dcérskej spoločnosti (založenej ako samostatná pobočka) v jednej z nižšie uvedených právnych foriem, alebo prostredníctvom filiálky na Slovensku. Komerčná činnosť je v slovenskej legislatíve definovaná ako systematická činnosť (v niektorých prípadoch nie nevyhnutne), ktorú vykonáva podnikateľ, aby nadobudol zisk, vo vlastnom mene a na svoju vlastnú zodpovednosť.

Za podnikateľské subjekty sa v slovenskej legislatíve považujú nasledujúce právnické osoby:

a) akciová spoločnosť,

b) spoločnosť s ručením obmedzeným,

c) verejná obchodná spoločnosť,

d) komanditná spoločnosť,

e) družstvo.

Slovenské zákony reguluje aj Európske spoločenstvo (ES), Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EEIG) a Európska spoločnosť družstiev (SCE).

Zahraniční investori často využívajú na vedľajšie podnikateľské účely spoločnosť s ručením obmedzeným pre pomerne jednoduchý proces registrácie a riadenia. Zahraniční investori využívajú aj akciovú spoločnosť (ktorej základný kapitál pozostáva z akcií), najmä ako formu podnikania spoločných operácií podniku alebo pri projektoch, ktoré zahŕňajú vonkajšie financovanie (napríklad, kreditných inštitúcií).

Okrem toho zahraničné spoločnosti môžu podnikať na Slovensku prostredníctvom vytvorenia filiálky, ktorá musí byť zaregistrovaná v slovenskom obchodnom registri. Filiálka nie je samostatnou právnickou osobou, je to len jednotka zaregistrovaná v slovenskom obchodnom registri, ktorá pôsobí v mene zahraničnej spoločnosti. V súčasnosti je na Slovensku 8 obchodných registrov (v súlade s počtom okresných súdov), ktoré pracujú podľa rovnakej schémy, ako samotné okresné súdy (a v súlade s tým disponujú kompetenciou na riešenie otázok spoločností, ktoré sídlia na ich území).

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://slovbiz.ru/wp-content/uploads/2019/03/Slovakia_EU_3003.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}