Vojtech Farkaš: bronze & stone

Vojtech Farkaš: bronze & stone

Vojtech Farkaš sa narodil 22. marca 1953 v Rožnave. Štúdium na SŠÚP v Bratislave absolvoval v roku 1972 u profesora L. Korkoša. Štúdium na VŠVÚ absolvoval v Bratislave v roku 1983 u profesora J. Kulicha. Venuje sa tvorbe voľnej plastiky (interiérovej a exteriérovej sochárskej tvorbe).

Svoje diela predstavil na viacerých výstavách v Moskve, Toronte, Berlíne, Paríži, Wiedni… a ďalších mestách.

Prelom – súbor priestorových objektov

Súbor priestorových objektov akad. sochára Vojtecha Farkaša prichádza na prahu milénia. Vstupuje zo svojej myšlienkovej podoby do hmotného trojdimenzionálneho sveta, v ktorom ju autor predkladá. Ambíciou súboru je odovzdať pocity, prežitok búrlivých myšlienok, rezonujúcich v očakávaní príchodu nového tisícročia ako ďalšej epochy vývoja udalostí a vecí v našom časopriestore. Svoj pohľad na premeny sveta tlmočí autor jednotlivými priestorovými objektami, obsahujúcimi mimoriadne silný mystický náboj. Na pozadí rozhrania materiálov Vojto Farkaš predznamenáva svoj pohľad na zrod novej epochy. Objekty už svojimi názvami označujú témy, ktoré sa v podobe myšlienok zhmotňujú. K bližšiemu vysvetleniu úrovne jeho vnímania sveta a formovania tvarov si pomôže citátom: “Svet nie je ilúziou, ako sa často chybne tvrdí. Ilúzia spočíva len v našom pohľade na vec, keď si myslíme, že tvary a štruktúry, veci a udalostí vôkol nás sú pravou podobou prírody, namiesto toho, aby sme si uvedomili, že sú to predstavy našich všetko merajúcich a kategorizujúcich myslí.” FRITJOF CAPRA. Komentár k jednotlivým priestorovým dielam ponúka slová ako prostriedkov na odovzdanie myšlienok autora kolekcie aj keď on sám sa drží známeho výroku Zenu “vo chvíli, ked o veci začínaš hovoriť, míňaš cieľ…”

J. Červenko

Práce

[nggallery id=5]

Objednať / Získať informácie

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://slovbiz.ru/wp-content/uploads/2019/03/Slovakia_EU_3003.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}