8 bodov investičnej príťažlivosti Slovenska

8 bodov investičnej príťažlivosti Slovenska

1) Vládny manifest

Vládnuca koalícia sa dohodla na programe vlády. Kľúčové otázky dokumentu zahŕňajú stabilizáciu štátnych financií, zlepšenie podnikateľského prostredia a tiež reformy školstva a súdneho systému.  Zvýhodnená 10% DPH na knihy a lieky ostáva v platnosti. Bude zavedená takzvaná super-hrubá mzda a zjednotia sa základy na platenie odvodov a daní zo mzdy.

Nemocenské príspevky a poistenie v nezamestnanosti v blízkej dobe prestanú byť dobrovoľné. Odvody do druhého dôchodkového piliera sa nezmenia. Na trh nákladnej železničnej prepravy a aj do bratislavského letiska budú môcť vstúpiť strategickí investori. Veľká pozornosť sa bude venovať elektronickým aukciám a všetky kontrakty so štátom budú verejné. Diaľnica do Košíc do konca roku 2014 hotová nebude.

2) Slovensko – najrýchlejší rast v EÚ

V 1. kvartáli roku 2010 bol rast HDP Slovenska najrýchlejším v EÚ. Podľa údajov z Eurostatu, slovenský HDP stúpol o 4,5% а ekonomika EÚ stúpla o 0,5%. Medzikvartálne vzrástla slovenská ekonomika o 0,8% oproti HDP v 1. kvartáli roku 2010, kým v tom čase stúpol HDP v Európe o 0,2%.

Zahraničný obchod sa podľa analýz salda obchodnej bilancie Slovenska, ako doposiaľ, pohybuje v kladných číslach.

3) Rastie záujem o internetový predaj

Internetové obchody prežívajú jeden z najlepších rokov vo svojej histórii. Počet ich objednávok a objem predaja vzrástli o dvojmiestne čísla. Napríklad, Mall.sk, zaznamenal v prvom polroku 2010 60,6%-ný medziročný nárast objemu predaja. Podľa údajov, ktoré zverejnila Slovenská asociácia elektronického obchodu, predaj tovaru u najväčších hráčov na trhu vzrástol o štvrtinu a počet objednávok o 70%.  Avšak priemerná cena objednávok sa znížila zo 166 € na 125 €.

4) Koľko zarobíme?

Podľa údajov prieskumu týkajúceho sa výšky mzdy merces.sk, ktorý prebiehal počas posledných 12 mesiacov, priemerná mzda v slovenskom hospodárstve dnes činí 773 €. Avšak priemerná hodnota pre hospodárstvo ako celok činí 700 €. Ako oznámila spoločnosť Proffesia, podľa najnovších údajov z prieskumu 55% pracovníkov na Slovensku priemernú mzdu nedosahuje.

5) Opäť sa rozbieha výroba automobilov v EÚ

V 1. kvartáli 2010 sa v členských štátoch európskej 27-ičky vyrobilo celkovo 4,37 miliónov automobilov.  Aj tak je to však v porovnaní s 1. kvartálom roku 2008 stále o 13% menej. Na Slovensku vyrábajú automobily nasledujúce spoločnosti: VW, PSA Peugeot Citroën a Kia Motors. V tomto roku by výroba automobilov v štáte mala mierne prekročiť polmiliónovú hranicu. Podľa údajov z 1. kvartálu Slovensko obsadilo celkovo vo výrobe automobilov ôsme miesto hneď za Talianskom, a čo do množstva, zaostáva za Talianskom o 9000 automobilov.

6) Naša hospodárska dôvera

Hospodárska dôvera slovenských spoločností a spotrebiteľov v júni trocha stúpla, pričom rástla 13. mesiac za sebou. V júni sa ukazovateľ zvýšil na 91,1 % v porovnaní s 90,5 % v máji. Hospodárska dôvera dosiahla svoju najnižšiu úroveň v máji minulého roka a v súčasnosti sa udržuje na najvyššej úrovni od októbra 2008.

7) Región pre investorov

Podľa správy Svetovej banky „Cezhraničné investovanie“, v ktorej sa hodnotila investičná klíma v 87 štátoch, ani jeden región na svete nevytvára také priaznivé podmienky pre investorov.

8) Štátny dlh

Napriek badateľnému rastu slovenského štátneho dlhu, sme boli koncom minulého roka v hodnotení najnižšieho štátneho dlhu na 7. mieste spomedzi štátov EÚ. Dlh štátneho hospodárstva vyrástol v minulom roku o 4 miliardy €, z 27,7% HDP v 2008 roku na 35,7% HDP na konci roku 2009.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://slovbiz.ru/wp-content/uploads/2019/03/Slovakia_EU_3003.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}