Podnikateľské prostredie na Slovensku

Podnikateľské prostredie na Slovensku

Slovenská republika (alebo Slovensko) je jedným z najmladších štátov v Strednej Európe, ktorý vznikol po pokojnom rozdelení bývalého Česko-Slovenska v januári 1993. Slovensko absolvovalo podstatnú časť zložitého prechodu od centralizovaného plánovanej ekonomiky. V priebehu rokov 2001-2004 vláda učinila značný pokrok v makroekonomickej stabilizácii a štrukturálnych reformách. Základné privatizačné plány sú takmer úplne splnené, takmer celý bankový sektor je v zahraničných rukách a vláda vyšla v ústrety investičnému boomu priateľskou podnikateľskou politikou, napríklad, liberalizáciou pracovného trhu a znížením sadzby jednotnej dane na 19%. Silný vstup zahraničných investorov sa uskutočnil v  v automobilovom sektore. V dôsledku toho Slovensko, bez ohľadu na celkové spomalenie európskej ekonomiky, zaznamenalo v rokoch 2001-2006 ekonomický rast, ktorý prevýšil očakávania. Nezamestnanosť sa z neprijateľných 18% v rokoch 2003-2004 v roku 2006 znížila na 10,2%, no dodnes ostáva achillovou pätou hospodárstva. Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2004.

Politický systém

Slovensko je parlamentnou demokratickou republikou, s prezidentom ako ústavnou hlavou štátu a s jednokomorovým parlamentom. Má prijatú ústavu, ktorá obsahuje hlavy týkajúce sa ochrany základných ľudských práv a vlastníckych práv, práva na vzdelanie a náboženských práv. Prezident sa volí na päť rokov. Aj prezident, aj parlament sa volia všeobecným ľudovým hlasovaním. Vládu menuje prezident a následne ju potvrdzuje parlament.

Trh

Slovensko ponúka pomerne nový trh. Priemysel a obchod tvoria značnú časť podnikania na Slovensku. Rovnako dôležitú úlohu v hospodárstve štátu hrá vzdelávanie, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Vďaka obnoveniu politickej dôvery, širokému spektru stimulačných nástrojov zo strany vlády v oblasti daňového zaťaženia a pri kvalifikovanej a pomerne lacnej pracovnej sile, je Slovensko dobre vyzbrojené na to, aby pri získavaní priamych zahraničných investícií úspešne konkurovalo iným štátom Strednej a Východnej Európy.

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov Slovenska predstavuje 5,431 milióna, z toho je 51,46% žien a 48,54% mužov. Ľudia žijú predovšetkým v mestách Bratislava (hlavné mesto), Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín a Žilina.

Rozdelenie na národnostné skupiny:

•        Slováci: 86%

•        Maďari: 10%

•        Česi: 1,0%

•        Rómovia: 1,7%

•        Ukrajinci a Rusíni, Nemci, Poliaci a Rusi: zvyšok

Letecké cesty

Na území štátu sa nachádza šesť letísk. Hoci je bratislavské letisko hlavným medzinárodným napojením, Viedeň, ktorá je vzdialená len 50 km zabezpečuje širšiu sieť spojení.

Vodné cesty

Dunaj a kanál medzi Rýnom a Dunajom spájajú Slovensko s Čiernym morom a západoeurópskym systémom vodných ciest. Jestvujú dva hlavné riečne prístavy, v Bratislave a v Komárne. Prvý má dva kľúčové terminály pre kontajnery a kvapaliny. Na rozdiel od toho, Komárno sa zaoberá najmä poľnohospodárskymi produktami.

Jazyk

Oficiálnym jazykom je slovenský jazyk. Používajú sa aj menšinové jazyky – maďarský, ruský, rómsky a ukrajinský.

Mena

Základná menová jednotka je euro.

Cestná sieť

V súčasnosti má Slovensko 297 km diaľnic a ich ďalší rozvoj napreduje. Predovšetkým bratislavský región je dobre diaľnične prepojený s infraštruktúrami susedných štátov – Maďarska, Rakúska a Česka. Slovenské cesty tvoria súčasť hlavných európskych tranzitných koridorov, vrátane koridoru č. IV (Berlín-Praha-Bratislava-Budapešť-Istambul); koridoru č. Va (Bratislava-Žilina-Košice-Ukrajina), a tiež koridoru č. VI (Gdaňsk-Katovice-Žilina). Stavebné projekty rozšíria sieť diaľnic na Slovensku na 658 km. Celkovo tvorí cestnú sieť okolo 17500 km ciest. Popri diaľniciach má Slovensko 3200 km ciest prvej triedy a 3000 km tried druhej triedy. Ostatné cesty sú klasifikované ako cesty tretej triedy.

Železničná sieť

Slovenská železničná sieť má 3665 km železničných tratí, z ktorých je 2484 km jednokoľajných, 1023 km dvojkoľajných, 52 km úzkorozchodných a 106 km širokorozchodných.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://slovbiz.ru/wp-content/uploads/2019/03/Slovakia_EU_3003.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}