// новости деловой словакии slovbiz.ru

Slovensko

This category contains 4 posts

8 bodov investičnej príťažlivosti Slovenska

Vládnuca koalícia sa dohodla na projekte vládny manifest. Kľúčové otázky dokumentu zahŕňajú stabilizáciu štátnych financií, zlepšenie podnikateľského prostredia a tiež reformy školstva a súdneho systému. Zvýhodnená 10% DPH na knihy a lieky ostáva v platnosti. Bude zavedená takzvaná super-hrubá mzda a zjednotia sa základy na platenie odvodov a daní zo mzdy.

Podnikateľské prostredie na Slovensku

Slovenská republika (alebo Slovensko) je jedným z najmladších štátov v Strednej Európe, ktorý vznikol po pokojnom rozdelení bývalého Česko-Slovenska v januári 1993.

Pravidlá podnikania na Slovensku

Zahraničné spoločnosti môžu vykonávať hospodársku činnosť na Slovensku buď prostredníctvom dcérskej spoločnosti (založenej ako samostatná pobočka) v jednej z nižšie uvedených právnych foriem, alebo prostredníctvom filiálky na Slovensku. Komerčná činnosť je v slovenskej legislatíve definovaná ako systematická činnosť (v niektorých prípadoch nie nevyhnutne), ktorú vykonáva podnikateľ, aby nadobudol zisk, vo vlastnom mene a na svoju vlastnú zodpovednosť.

Vojtech Farkaš: bronze & stone

Svoje diela predstavil na viacerých výstavách v Moskve, Toronte, Berlíne, Paríži, Wiedni… a ďalších mestách.

slaruen

Fotogaléria